DKK – Den danska kronan

Den danska kronan har en lång historia med en nära anknytning till den svenska kronan. Faktum är att Sverige och Danmark fram till 1915 ingick i en “myntunion” som innebar att valutorna var lika mycket värda och gick att använda som betalningsmedel även om du befann dig i “fel” land. Numera är de två valutorna uppdelade men finns precis som den norska kronan kvar till skillnad från många europeiska valutor som ersatts med Euro. Den danska kronan fungerar förutom i Danmark även på Färöarna och Grönland och finns för tillfället i sedlar (50, 100, 200, 500 och 1000 kroner) och mynt (1, 2, 5, 10 och 20 kr) som du kan se nedan. Nedan ser du också längst till vänster 25 och 50 øre som inte längre är giltiga som betalmedel.

danska-kroner

Lär dig mer om Danmarks valuta och dess historia

På DKK.nu kan du läsa mer om den danska kronan men även om Danmark i allmänhet, landets långa historia och relationen till dess närmsta grannar Norge och Sverige. Du kan också läsa om närbesläktade valutor som den svenska kronan och euron som båda har gjort försök att ersätta den danska kronan. På sidan kan du även lära dig mer om hur handel med valutor egentligen går till och vad det innebär för risker respektive möjligheter.

Om Danmark

om-danmark

Historia

danmark-historia

Valutahandel

historia

Euro

danmark-euro